Termín: spraš

« Back to Glossary Index

Spraš je úlomkovitá usazená hornina navátá větrem [1]. Vytvořily se ve starších čtvrtohorách v jednotlivých dobách ledových a jejich stadiálech vyvátím jemného materiálu z horninových zvětralin a říčních náplavů. Spraše se skládají ze čtyř základních podílů: většinu hmoty tvoří prachové částice (0,01 – 0,05 mm), tvořené hlavně křemencem (až 70 %), dále jsou obsaženy jílnaté částice (maximálně 35 %), práškový písek (do 10 %) a uhličitan vápenatý CaCO3 (do 15 %).

Spraše jsou horniny okrové až světle hnědé barvy, měkké, pórovité. Vytvářejí se na nich půdy černozemního nebo hnědozemního typu, dobře zásobené minerálními živinami a fyzikálně velmi příznivé [2].

Zdroje:

  1. https://cs.wikipedia.org/wiki/Spra%C5%A1
  2. https://www.mezistromy.cz/slovnik/sprase