Termín: proluviální

« Back to Glossary Index

Proluviální sedimenty jsou sedimenty vznikající jako produkty náhlých přívalových proudů (hlíny, štěrky, písky, kamenité sutě).