Termín: prag

« Back to Glossary Index

Prag je geologický stupeň v období spodního devonu (cca 411–408 Ma před současností).