Termín: pediment

« Back to Glossary Index

Pediment je v geomorfologii mírně ukloněný (zpravidla do 7°), erozí a denudací zarovnaný povrch, jenž tvoří přechod mezi horami (horniny více odolné vůči zvětrávání, často skály) a pánevními oblastmi (horniny málo odolné vůči zvětrávání). Tyto povrchy jsou kryté jen tenkou vrstvou hlín.

Pedimenty se většinou vyskytují v suchých teplých oblastech či obdobích, v chladných suchých oblastech či obdobích jsou jejich obdobou kryopedimenty. Rozsáhlé pedimenty se nazývají pediplén.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Pediment_(geomorfologie)