Termín: parakonglomeráty

« Back to Glossary Index

Parakonglomeráty jsou špatně vytříděné slepence, s valouny rozptýlenými v převládající jílovité nebo písčité základní hmotě.