Oxford

Oxford je geologický stupeň období svrch. jury (161,2 Ma — 155,7 Ma před současností).

« Back to Glossary Index

Napsat komentář