Termín: olistolit

« Back to Glossary Index

Olistolit je blok, nebo kra s objemem od dm³ po tisíce m³, která sklouzla po tektonicky aktivních okrajích pánve do cizorodého prostředí.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Klast