Termín: mindel

« Back to Glossary Index

Mindel je třetí nejmladší pleistocenní glaciál v alpském dělení zalednění. Mindelský glaciál se vyskytoval ve středním pleistocénu, jeho výskyt obvykle koreluje s elsterským zaledněním v severní Evropě. Přesnější načasování je kontroverzní, protože Mindel běžně koreluje se dvěma různými stádii mořských izotopů, MIS 12 (před 478–424 tisíci lety) a MIS 10 (před 374–337 tisíci lety).