Termín: lias

« Back to Glossary Index

Lias je označení pro období spodní jury (199,6–183 Ma před současností).