Kimmeridž

Kimmeridž je geologický stupeň období svrch. jury (155,7 Ma — 150,6 Ma před současností).

« Back to Glossary Index

Napsat komentář