Termín: intraklast

« Back to Glossary Index

Intraklast je sedimentární částice složená z uhličitanu vápenatého (CaCO3), vzniklá synsedimentární erozí dna sedimentační pánve. Může být z polozpevněného karbonátového bahna, z agregátu menších intraklastů, hlízek, ooidů nebo pevných zbytků organismů