Termín: hygrofyt

« Back to Glossary Index

hygrofyty (též limnodofyty) jsou rostliny mající některé části ponořené ve vodě nebo žijící na zamokřených půdách. Tím se liší od hydrofytů, což jsou vysloveně vodní rostliny s obnovovacími pupeny pod vodou.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Hygrofyty