Termín: günz

« Back to Glossary Index

Günz je geologický stupeň v období čtvrtohor. Günzský glaciál proběhl na našem území v období cca 1,4 Ma-620 tis. let před současností.