Termín: epidotizace

« Back to Glossary Index

Epidotizace je proces, při kterém na úkor jiných minerálů (plagioklasů a amfibolu) druhotně vzniká epidot.