Termín: divergentní rozhraní

« Back to Glossary Index

Divergentní rozhraní je místo, kde dochází k rozpínání zemských litosférických desek. V důsledku aktivity konvekčních proudů v zemském plášti dochází nad místy jejich výstupu k divergentnímu pohybu (rozpínání – pohyb od sebe) sousedních litosférických desek. Divergentní desková rozhraní jsou lokalizována především v středooceánských riftových zónách ale také v oblastech kontinentálních riftových zón (např. východoafrický riftový systém).

Zdroj: http://geologie.vsb.cz/geologie/KAPITOLY/2_ZEM%C4%9A/2_zem%C4%9B.htm