Agrární terasy

Zemědělské terasy jsou svahové stupně, tvořené téměř vodorovnou plošinou a příkřejším svahem terasy. Plošiny teras mají různé rozměry, zpravidla převládá délka nad šířkou.

« Back to Glossary Index

Napsat komentář