Termín: agrární terasy

« Back to Glossary Index

Zemědělské (agrární) terasy jsou svahové stupně, tvořené téměř vodorovnou plošinou a příkřejším svahem terasy. Plošiny teras mají různé rozměry, zpravidla převládá délka nad šířkou.