Kyjovská pahorkatina

Poloha a vymezení

Geomorfologický celek Kyjovská pahorkatina je členitá pahorkatina o rozloze 482 km2 , střední výšce 235 m a středním sklonu 3°30´. Na JZ je vymezena Ždánickým lesem, na SZ až S ji převyšuje pohoří Chřibů. Východní a již. hranice je vymezena Dolnomoravským úvalem. Kyjovská pahorkatina se nachází v jih.–vých. části geomorfologické oblasti Středomoravské Karpaty. Pokračovat ve čtení “Kyjovská pahorkatina”

Související obrázky:

Mutěnická pahorkatina

Geomorfologický podcelek Mutěnická pahorkatina je členitá pahorkatina o rozloze 365 km2, střední výšce 224 m a středním sklonu 3°07´.  Na Z až SZ je vymezena Ždánickým lesem, na S ji převyšuje pohoří Chřibů. Východní až jih.–záp. hranice je vymezena Dolnomoravským úvalem. Mutěnická pahorkatina leží ve střed. až jih.–záp.  části Kyjovské pahorkatiny. Pokračovat ve čtení “Mutěnická pahorkatina”

Související obrázky: