xerotermní

Xerotermní biotop, neboli xeroterm, je teplé a suché stanoviště. Typickými zástupci takovýchto biotopů bývají jižně orientované stepní a lesostepní lokality, lomy, skály apod, na kterých se vykytují suchomilné a teplomilné druhy či společenstva.

Zdroj: http://vithotarek.cz/motyli/slovnik-xerotermni.php

« Back to Glossary Index

Milý čtenáři, pošli mi svůj pohled na věc. Budu rád ...