Proplástek

Proplástek je tenká vložka jalové horniny uvnitř vrstevnatého ložiska, nejčastěji tvořená polohami jílovců a prachovců (např. jílovce v uhelné sloji).

« Back to Glossary Index

Milý čtenáři, pošli mi svůj pohled na věc. Budu rád ...