boskovicka_brazda_rez

Příčný profil boskovickou brázdou v rosicko-oslavanské části, linie Zastávka u Brna-Důl Julius-Rosice-Tetčice. Vysvětlivky: m - krystalinikum moravika, k - devonské a kulmské horniny, s - svrchnokarbonské balinské slepence a nadložní uhlonosné vrstvy (stephan), p - spodnopermské uloženiny, převážně prachovce a pískovce, r - rokytenské slepence

Příčný profil boskovickou brázdou v rosicko-oslavanské části, linie Zastávka u Brna-Důl Julius-Rosice-Tetčice. Vysvětlivky: m – krystalinikum moravika, k – devonské a kulmské horniny, s – svrchnokarbonské balinské slepence a nadložní uhlonosné vrstvy (stephan), p – spodnopermské uloženiny, převážně prachovce a pískovce, r – rokytenské slepence

Milý čtenáři, pošli mi svůj pohled na věc. Budu rád ...