Pelit

Pelity jsou sedimenty, které obsahují klasty převážně o velikosti pod 0,004 mm (tzv. fyzikální jíl) nebo jsou v nich zastoupeny především jílové minerály.

« Back to Glossary Index

Milý čtenáři, pošli mi svůj pohled na věc. Budu rád ...