Termín: pannon

« Back to Glossary Index

Pannon je geologický stupeň období neogénu (12–8 Ma před současností).