Paleocén

Paleocén je geologická epocha v období třetihor (začíná jím starší oddělení třetihor, zvané paleogén, 65,5 Ma — 56,0 Ma před současností).

« Back to Glossary Index

Milý čtenáři, pošli mi svůj pohled na věc. Budu rád ...