Olistostroma

Olistostroma je nevrstevnaté sedimentární těleso složené ze zcela netříděného klastického materiálu (obrovské bloky až jíl), jehož původ bývá vysvětlován podmořskými skluzy nebo řičením pobřežních skalních útesů. Olistostromy se nejčastěji vyskytují v geosynklinálních pánvích a jejich detritické součásti se nazývají olistolity.

« Back to Glossary Index

Milý čtenáři, pošli mi svůj pohled na věc. Budu rád ...