olistolit

Olistolit je blok, nebo kra s objemem od dm³ po tisíce m³, která sklouzla po tektonicky aktivních okrajích pánve do cizorodého prostředí.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Klast

« Back to Glossary Index

Milý čtenáři, pošli mi svůj pohled na věc. Budu rád ...