Kryopediment

Kryopedimenty jsou pedimenty vzniklé působením souboru kryogenních pochodů v periglaciální klimatomorfogenetické zóně, často za přítomnosti permafrostu.

« Back to Glossary Index

Milý čtenáři, pošli mi svůj pohled na věc. Budu rád ...