Kryogenní pochody

Kryogenní pochody vytvářejí charakteristické povrchové tvary. Zejména výrazné tvary vznikají v oblastech s výskytem permafrostu. Kryogenní tvary se však vyskytují i v oblastech s mocnější činnou vrstvou, v níž probíhají fázové přeměny vody.

« Back to Glossary Index

Milý čtenáři, pošli mi svůj pohled na věc. Budu rád ...