Kongeliflukce

Kongeliflukce je zonální variantou soliflukce. Podstata a zvláštnost kongeliflukce je určena těmito vlastnostmi:

  • pomalým pohybem minerální nebo organické hmoty nasycené vodou,
  • pohybem nad horní hranici dlouhodobě zmrzlé půdy,
  • postupným táním půdního ledu uvnitř činné vrstvy; tající led je hlavním zdrojem vody v činné vrstvě.
« Back to Glossary Index

Milý čtenáři, pošli mi svůj pohled na věc. Budu rád ...