intruze

Intruze označuje těleso magmatické horniny, které vniklo do starších hornin buď podél strukturních oslabení (vrstevnatost, pukliny, zlomy), nebo zcela nepravidelně.

« Back to Glossary Index

Milý čtenáři, pošli mi svůj pohled na věc. Budu rád ...