fytochorion

Fytochorion je termín sdružující fytogeografický okres a podokres. Termín je převzat z Regionálně fytogeografického členění ČR (Skalický in Hejný & Slavík 1988).

« Back to Glossary Index

Milý čtenáři, pošli mi svůj pohled na věc. Budu rád ...