Termín: flyšoidní horniny

« Back to Glossary Index

Flyšoidní horniny je souhrnný název pro horniny podobné flyši.