Deflace

Deflace vytváří deflační deprese, které mohou za příznivých podmínek dosáhnout hloubky až několika stovek metrů. Deflace působí hlavně při povrchu terénu, a to jen do několika centimetrů nad písčitým a cca do 10 cm nad štěrkovým nebo skalním povrchem.

« Back to Glossary Index

Milý čtenáři, pošli mi svůj pohled na věc. Budu rád ...