Bioherma

Bioherma je čočkovitá až dómovitá nevrstevnatá masa vápence tvořená přisedlými organismy (převážně koraly a řasami). Někdy se biohermami nazývají i pevné, nakupené masy až podmořské prahy složené z bioklastického materiálu (tj. z organických zbytků, které nejsou v růstové pozici) tmeleného hlavně vápnitými řasami a vysráženým kalcitem.

« Back to Glossary Index

Milý čtenáři, pošli mi svůj pohled na věc. Budu rád ...