Vertisoly (Smonice)

Vertisoly jsou půdy definované složením svého minerálního podílu. Jeho velkou část tvoří bobtnavé (smektitické) jíly. Jedná se tedy o půdy těžké, jejichž hlavní diagnostické znaky souvisí s objemovými změnami jílů v suchých a vlhkých obdobích. V suchých obdobích vznikají v těchto půdách hluboké trhliny. Těmi propadá do relativně značných hloubek organický materiál. Vzniká tak mocný tirsový humusový horizont (At). Uzavíráním trhlin a třením vznikají tzv. skluzné plochy, které jsou rovněž pro tyto půdy charakteristické.

Bobtnání a vysychání zapříčiňuje vznik takzvaných klínových pedů (přechod horizontu A a C) a zvlněného (gilgai) reliéfu. Z chemického hlediska se jedná o půdy poměrně kvalitní, humózní s nasyceným sorpčním komplexem, ale jejich fyzikální vlastnosti jsou natolik nepříznivé, že jejich zemědělské využití je jen omezené. Jediným půdním typem této skupiny je smonice.

Smonice (SM)

Půdy vyvinuté ze smektitických jílů v suchých oblastech B 1–2, Ko 1–2, Ku 2–4.2, s event. příměsí lehčího materiálu při povrchu, s vertickými znaky (trhliny, klínovité pedy, šikmé skluzné plochy) a s mocným (0,4–0,6 m) tirsovým humusovým horizontem. Stratigrafie: Ap–As–As/Ck–Ck. Výskyt pouze v SZ Čechách a na Jižní Moravě.

Zdroj: Pavlů, L. 2018. Základy pedologie a ochrany půdy. Katedra pedologie a ochrany půdy. Česká zemědělská univerzita v Praze. [cit. dne: 31. 07. 2020], dostupné z: https://katedry.czu.cz/storage/4833_Zaklady-pedologie-a-ochrany-pudy.pdf

Taxonomický klasifikační systém ČR. cit. dne: 31. 07. 2020], dostupné z: https://klasifikace.pedologie.czu.cz/index.php?action=showKlasifikacniSystem

Přečtěte si také

  • Antroposoly (Kultizem, Antrozem)
    15. 8. 2020 Antroposoly (Kultizem, Antrozem) Jsou půdy výrazně ovlivněné lidskou činností. Půdní typ kultizem je definován, jako […]
  • Natrisoly (Slanec)15. 8. 2020 Natrisoly (Slanec) Natrisoly a jediný půdní typ do této skupiny patřící slanec jsou půdy rovněž ovlivněné […]
  • Salisoly (Solončak)15. 8. 2020 Salisoly (Solončak) Do této skupiny půd patří půdní typ solončak. Jedná se o půdy s vysokým obsahem […]
  • Organosoly (Organozem)15. 8. 2020 Organosoly (Organozem) Organosoly a jejich jediný zástupce organozem jsou půdy charakterizované mocností […]

Související obrázky:

Milý čtenáři, pošli mi svůj pohled na věc. Budu rád ...