Salisoly (Solončak)

Do této skupiny půd patří půdní typ solončak. Jedná se o půdy s vysokým obsahem rozpustných solí definujícím takzvaný salický horizont S.

Tyto půdy jsou časté v aridních oblastech, kde výparný režim způsobuje vynášení rozpustných solí z hlubších vrstev půdy a jejich akumulaci při povrchu. Tento proces lze uměle vyvolat nadměrným používáním minerálních hnojiv, či intenzivním zavlažováním vysychavých půd minerálně bohatou vodou.

Salisoly jsou půdy s výraznými znaky zasolení, se salickým diagnostickým horizontem a s obsahem rozpustných solí, vyvolávajícím vodivost nasyceného extraktu > 8 mS × cm-1 do 0,3 m a  >  15mS × cm-1 v salickém horizontu, eventuálně > 4 mS × cm-1 při pH nad 8,5.

Solončak (SK)

Půda s výskytem salického horizontu s vodivostí nasyceného extraktu > 16 mS × cm-1 do 0,8 m , se sekvencí horizontů Ah–S–Cs. Výjimečně se může vyskytovat v Dolnomoravském úvalu.

Zdroj: Pavlů, L. 2018. Základy pedologie a ochrany půdy. Katedra pedologie a ochrany půdy. Česká zemědělská univerzita v Praze. [cit. dne: 31. 07. 2020], dostupné z: https://katedry.czu.cz/storage/4833_Zaklady-pedologie-a-ochrany-pudy.pdf

Taxonomický klasifikační systém ČR. cit. dne: 31. 07. 2020], dostupné z: https://klasifikace.pedologie.czu.cz/index.php?action=showKlasifikacniSystem

Přečtěte si také

  • Antroposoly (Kultizem, Antrozem)
    15. 8. 2020 Antroposoly (Kultizem, Antrozem) Jsou půdy výrazně ovlivněné lidskou činností. Půdní typ kultizem je definován, jako […]
  • Natrisoly (Slanec)15. 8. 2020 Natrisoly (Slanec) Natrisoly a jediný půdní typ do této skupiny patřící slanec jsou půdy rovněž ovlivněné […]
  • Organosoly (Organozem)15. 8. 2020 Organosoly (Organozem) Organosoly a jejich jediný zástupce organozem jsou půdy charakterizované mocností […]
  • Andosoly (Andozem)15. 8. 2020 Andosoly (Andozem) Andosoly a jejich jediný půdní typ andozem jsou charakteristické vznikem na více či méně […]

Související obrázky:

Milý čtenáři, pošli mi svůj pohled na věc. Budu rád ...