Andosoly (Andozem)

Andosoly a jejich jediný půdní typ andozem jsou charakteristické vznikem na více či méně zpevněných sopečných popelech.

Tyto kyselé substráty zvětrávají a uvolňují velké množství volného hliníku. Dochází ke vzniku amorfního alofánu nebo imogolitu. To spolu s růstem vegetace vede ke vzniku velice kyprého, humózního a většinou poměrně hlubokého horizontu andického horizontu (Aa). Vizuálně pak může profil připomínat černozem, chemicky je však zásadně odlišný.

Andozem (AD)

Půdy s andickými diagnostickými znaky, se stratigrafií O nebo Ap–An–Ba–C. Vyčerpávající charakteristika je podána u referenčních tříd. Podrobné třídění neuvádíme, neboť tyto půdy nebyly dosud v ČR identifikovány.

Zdroj: Pavlů, L. 2018. Základy pedologie a ochrany půdy. Katedra pedologie a ochrany půdy. Česká zemědělská univerzita v Praze. [cit. dne: 31. 07. 2020], dostupné z: https://katedry.czu.cz/storage/4833_Zaklady-pedologie-a-ochrany-pudy.pdf

Taxonomický klasifikační systém ČR. cit. dne: 31. 07. 2020], dostupné z: https://klasifikace.pedologie.czu.cz/index.php?action=showKlasifikacniSystem

 

Přečtěte si také

  • Antroposoly (Kultizem, Antrozem)
    15. 8. 2020 Antroposoly (Kultizem, Antrozem) Jsou půdy výrazně ovlivněné lidskou činností. Půdní typ kultizem je definován, jako […]
  • Natrisoly (Slanec)15. 8. 2020 Natrisoly (Slanec) Natrisoly a jediný půdní typ do této skupiny patřící slanec jsou půdy rovněž ovlivněné […]
  • Salisoly (Solončak)15. 8. 2020 Salisoly (Solončak) Do této skupiny půd patří půdní typ solončak. Jedná se o půdy s vysokým obsahem […]
  • Organosoly (Organozem)15. 8. 2020 Organosoly (Organozem) Organosoly a jejich jediný zástupce organozem jsou půdy charakterizované mocností […]

Související obrázky:

Milý čtenáři, pošli mi svůj pohled na věc. Budu rád ...