Tichávka

Hydrologické charakteristiky

č. hydrologického pořadí 2-01-01-134
plocha povodí [km2] 26,4
délka toku [km] 12,7
prům. průtok u ústí [m3 × s-1] 0,42

Charakter toku

Tichávka pramení v nadmořské výšce 640 m na Kršlách sev. od Kunčic pod Ondřejníkem na již. úbočí Skalky (964 m) v masívu Ondřejníku. Téměř v celém svém toku teče sev.-záp. směrem Frenštátskou brázdou.

Tichávka postupně protéká obcemi Kunčice pod Ondřejníkem a Tichou, před níž přitéká zleva potok Rakovec. Dále protéká kolem Tichavské hůrky ( 544 m), kde na jejím jih.-záp. úpatí a na přilehlém pravém břehu Tichávky se nachází chráněné území přírodní památky Traventinová kaskáda, kterou tvoří zajímavý přírodní útvar vývěru pramene s vysokým obsahem minerálních látek.  Tichávka ústí u vých. okraje obce Vlčovice v nadmořské výšce 322 m do řeky Lubiny.

Tichávka odvodňuje přilehlé části Štramberské vrchoviny a Frenštátské brázdy. Pstruhové pásmo se nachází po celé délce toku.

Významné přítoky

Rakovec

Rakovec pramení na okraji přírodní rezervace Les Na Rozdílné v již. části katastru obce Kunčice pod Ondřejníkem. Teče sev.-záp. směrem do katastru obce Tichá, kde se v nadmořské výšce 362 m zleva vlévá do Tichávky.

Přečtěte si také

  • Fytochorion 21 – Haná
    21. 6. 2020 Fytochorion 21 – Haná Fytochorion leží v planárním až v kolinním  stupni na pomezí panonského […]
  • Frenštátská brázda25. 1. 2015 Frenštátská brázda Geomorfologický podcelek Frenštátská brázda je vnitrohorská sníženina o rozloze 191 km2, […]
  • Fytochorion 77 – Středomoravské Karpaty21. 6. 2020 Fytochorion 77 – Středomoravské Karpaty Fytochorion tvoří tři izolované ostrůvky a leží v suprakolinním až submontánním […]
  • Haraska24. 3. 2017 Haraska Hydrologické charakteristiky č. hydrologického pořadí 4-17-01-034 plocha povodí […]

Milý čtenáři, pošli mi svůj pohled na věc. Budu rád ...