Tichávka

Hydrologické charakteristiky

č. hydrologického pořadí 2-01-01-134
plocha povodí [km2] 26,4
délka toku [km] 12,7
prům. průtok u ústí [m3 × s-1] 0,42

Charakter toku

Tichávka pramení v nadmořské výšce 640 m na Kršlách sev. od Kunčic pod Ondřejníkem na již. úbočí Skalky (964 m) v masívu Ondřejníku. Téměř v celém svém toku teče sev.-záp. směrem Frenštátskou brázdou.

Tichávka postupně protéká obcemi Kunčice pod Ondřejníkem a Tichou, před níž přitéká zleva potok Rakovec. Dále protéká kolem Tichavské hůrky ( 544 m), kde na jejím jih.-záp. úpatí a na přilehlém pravém břehu Tichávky se nachází chráněné území přírodní památky Traventinová kaskáda, kterou tvoří zajímavý přírodní útvar vývěru pramene s vysokým obsahem minerálních látek.  Tichávka ústí u vých. okraje obce Vlčovice v nadmořské výšce 322 m do řeky Lubiny.

Tichávka odvodňuje přilehlé části Štramberské vrchoviny a Frenštátské brázdy. Pstruhové pásmo se nachází po celé délce toku.

Významné přítoky

Rakovec

Rakovec pramení na okraji přírodní rezervace Les Na Rozdílné v již. části katastru obce Kunčice pod Ondřejníkem. Teče sev.-záp. směrem do katastru obce Tichá, kde se v nadmořské výšce 362 m zleva vlévá do Tichávky.

Přečtěte si také

  • Nerosty valounů a slepenců
    4. 11. 2013 Nerosty valounů a slepenců Slepence tvoří výplně bývalých podmořských kanálů a představují sedimenty podmořských […]
  • Regulace řeky Moravy3. 3. 2015 Regulace řeky Moravy Během osídlování krajiny v blízkosti toku Moravy si lidé začali okolní přírodu […]
  • Vážanská vrchovina5. 5. 2014 Vážanská vrchovina Geomorfologický pocelek Vážanská vrchovina je plochá vrchovina o rozloze 47 km2, […]
  • Klasifikace klimatu3. 9. 2018 Klasifikace klimatu Účelem klasifikace podnebí je stanovení klimatických typů a vymezení klimatických […]

Milý čtenáři, pošli mi svůj pohled na věc. Budu rád ...