Svodnice

Hydrologické charakteristiky

č. hydrologického pořadí 4-13-02-010
plocha povodí [km2] 44,6
délka toku [km] 19,8
prům. průtok u ústí [m3 × s-1] 0,10

Charakter toku

Říčka Svodnice pramení nad Suchovem na sev.–záp. úbočí Suchovského Šumárníku (478 m) v nadmořské výšce 440 m. Od pramene teče sev.–záp. směrem k Blatničce, pod kterou je na Svodnici vybudován stejnojmenný rybník Blatnička.

Pramenná část Svodnice.
Pramenná část Svodnice.

Před Blatnicí pod Svatým Antonínkem ústí zleva Bozatínský potok, pramenící na sev. úbočí Suchovského Háje (573 m) v NPP Bůrová. Svodnice protéká přes Blatnici pod Svatým Antonínkem, za níž vstupuje do Vnorovské plošiny, směrem k Veselí nad Moravou, kde se v nadmořské výšce 174 m vlévá jako levostranný přítok do řeky Moravy.

Hejna husí na rybníce Blatničce.
Hejna husí na rybníce Blatničce.

Říčka Svodnice odvodňuje přilehlé části Boršické pahorkatiny a Vnorovské plošiny.  

Údolí Svodnice po Blatničkou.
Údolí Svodnice po Blatničkou.
Pozn.: podle říčky Svodnice je v regionální geologii moravských Karpat pojmenováno svodnické souvrství hluckého vývoje v Bělokarpatské jednotce.

Přečtěte si také

  • Svodnice17. 3. 2017 Svodnice Hydrologické charakteristiky č. hydrologického pořadí 4-17-01-113 plocha povodí […]
  • Kyjovka15. 3. 2017 Kyjovka Hydrologické charakteristiky č. hydrologického pořadí 4-17-01-065 plocha povodí […]
  • Ratíškovický potok20. 1. 2017 Ratíškovický potok Hydrologické charakteristiky č. hydrologického pořadí 4-13-02-044/3 plocha povodí […]
  • Syrovínka19. 1. 2017 Syrovínka Hydrologické charakteristiky č. hydrologického pořadí 4-13-02-022 plocha povodí […]

Milý čtenáři, pošli mi svůj pohled na věc. Budu rád ...