stratigraficke_schema_druhohory_vnejsi_jednotka

Stratigrafické schéma mezozoika a terciéru vnější skupiny příkrovů (zdroj: Geologická minulost České republiky, autor Ivo Chlupáč a kolektiv).

Stratigrafické schéma mezozoika a terciéru Vnější skupiny příkrovů (zdroj: Geologická minulost České republiky, autor Ivo Chlupáč a kolektiv).

Milý čtenáři, pošli mi svůj pohled na věc. Budu rád ...