Stratigrafické členění moravských Karpat

Pojmenování geologických jednotek vnějších flyšových Karpat je charakteristické příslušností k jednotlivým příkrovovým celkům alpinského orogénu.

Regionálně–geologická klasifikace Západních Karpat

Geologický vývoj karpatské části území České republiky se od Českého masivu liší zejména rolí procesů alpinské orogeneze. Tato odlišnost se výrazně uplatňuje i v regionálním geologickém dělení, které zvláště v oblasti vnějších flyšových Karpat mnohem markantněji odráží závislost na tektonické stavbě, než je tomu u jednotek Českého masivu. Proto se i nomenklatura regionálních geologických jednotek, zdůrazňující příslušnost k jednotlivým příkrovovým celkům alpinského orogénu, liší od praxe používané na území Českého masivu.

Regionální geologické dělení Západních Karpat.
Regionální geologické dělení Západních Karpat (zdroj: Geologická minulost České republiky, autor Ivo Chlupáč a kolektiv).
Pozn.: Česká stratigrafická komise přistoupila k řešení regionálního geologického dělení karpatské části našeho území po dokončení jednání o Českém masivu, jehož výsledky byly publikovány v české verzi r. 1992 (Čas. Mineral. Geol., roč. 37, 1992, č. 4, str. 257—275) a v anglické verzi r. 1994 (Journal Czech Geol. Soc., vol. 39, 1994, Nr. I, p. 127—144).
Geologické profily východním okrajem Českého masívu a flyšovým pásmem Západních Karpat na Moravě.
Geologické profily východním okrajem Českého masívu a flyšovým pásmem Západních Karpat na Moravě (zdroj: Geologická minulost České republiky, autor Ivo Chlupáč a kolektiv).

Stratigrafické členění moravských Karpat:

Pozn.: Návrh regionálního geologického dělení předkvartérních souborů Západních Karpat na území Moravy a Slezska zpracovali v letech 1992—1993 P. Čtyroký (ČGÚ Praha) a Z. Stráník (ČGÚ Brno). Návrh byl postoupen k připomínkovému řízení a v konečné verzi schválen na zasedání České stratigrafické komise v Brně dne II. dubna 1994. Svými připomínkami přispěli k dokončení regionálně–geologického schématu zejména M. Malkovský, J. Tyráček, Z. Vašíček a J. Zapletal. Schéma vychází ze stavu výzkumů na počátku r. 1994 (Chlupáč 2002).

2 odpovědi na “Stratigrafické členění moravských Karpat”

    1. Dobrý den.
      Máte samozřejmě pravdu, ve Slezsku nemohou být moravské Karpaty. Popis slezských částí Karpat jsem pouze připojil, aby byla (systematicky) obsažena celá oblast Karpat, která se nachází na území ČR. S pozdravem Robert Hruban.

Milý čtenáři, pošli mi svůj pohled na věc. Budu rád ...