Pasted into Středoevropské bazifilní teplomilné doubravy (Svaz Quercion petraeae)

Milý čtenáři, pošli mi svůj pohled na věc. Budu rád ...