IMG_6569.CR2

Iniciální stádium měkkého luhu v Jihomoravském úvalu - zazemněné koryto řeky Moravy (LT 1U2 Vrbový (vrbotopolový) luh).

Iniciální stádium měkkého luhu v Jihomoravském úvalu – zazemněné koryto řeky Moravy (LT 1U2 Vrbový (vrbotopolový) luh).

Milý čtenáři, pošli mi svůj pohled na věc. Budu rád ...