IMG_8976

NPP Na Adamcích ve Ždánickém lese představuje vzácná společenstva subpanonských úzkolistých suchých trávníků a širokolistých suchých trávníků.

NPP Na Adamcích ve Ždánickém lese představuje vzácná společenstva subpanonských úzkolistých suchých trávníků a širokolistých suchých trávníků.

Milý čtenáři, pošli mi svůj pohled na věc. Budu rád ...