Ostřice třeslicovitá (Carex brizoides L.)

Milý čtenáři, pošli mi svůj pohled na věc. Budu rád ...