Vážení přátelé

Pro svou práci potřebuji znát informace o přírodním prostředí lesních společenstev v oblasti moravských (a také slezských) Karpat. Jako jeden ze zdrojů informací se v dnešní době nabízí internet. Informací je plno, často jsou však roztříštěné, neúplné anebo zpravidla dobře ukryté. Proto jsem se rozhodl vytvořit webový portál, který by na jednom místě a v ucelené podobě nabídl přiměřené množství informací o přírodě, lidech, krajině a její historii v oblasti moravských Karpat. Vzhledem k obrovskému rozsahu práce, která mne čeká, budou se jednotlivé kapitoly objevovat per partes, tedy po krůčkách.

Přeji Vám, abyste na webovém portálu Moravské-Karpaty.cz pobývali tak dlouho, jak Vám to bude příjemné a milé. Přeji Vám příjemnou zábavu.

„Robert Hruban, Otrokovice 2007“

Fotogalerie

Galerie obrázků

Přeslička obrovská (Equisetum telmateia Ehrh.) Pastviny pod Královcem. Kunovská hůrka Koryčanská kaple. Plochý reliéf Hostýnských vrchů. Střední části dominuje Čerňava (844 m). cropped-DSC_0191

Přírodní poměry moravských Karpat

Stránka je rozcestníkem na jednotlivé rubriky vztahující se k přírodnímu prostředí moravských (a také slezských) Karpat.

Můžete zde najít informace o:

Stránky jsou doplněny fotografiemi, které jsem z větší části pořídil na svých toulkách moravskou krajinou. Více fotografií může nalézt ve fotogalerii.

Přeji Vám příjemnou zábavu.

Luha (Odra)

Hydrologické charakteristiky č. hydrologického pořadí 2-01-01-051 plocha povodí [km2] 95,4 délka toku [km] 29,2 prům. průtok u ústí [m3 × s-1] 0,53 Charakter toku Luha pramení na jih.-záp. úbočí vrchu Varta (590 m), sev. od Jindřichova v Oderských vrších v nadmořské výšce okolo 570 m. Nejprve teče již. směrem k výše zmíněné obci, kterou protéká. Poté se stáčí na JV k Nejdku, …

Brumovka

Hydrologické charakteristiky č. hydrologického pořadí 4-21-08-041 plocha povodí [km2] 86,5 délka toku [km] 18,7 prům. průtok u ústí [m3 × s-1] – Charakter toku Brumovka pramení pod Požárem (792 m) již. od obce Študlov ve Študlovské hornatině v nadmořské výšce 710 m. Od pramene teče sev.-vých. směrem přes Študlov k Valašským příkazům a postupně přibírá menší přítoky z přilehlých údolí. Ve Valašských Příkazech mění tok …

Říka

Hydrologické charakteristiky č. hydrologického pořadí 4-21-08-033 plocha povodí [km2] 38,9 délka toku [km] 13,8 prům. průtok u ústí [m3 × s-1] 0,40 Charakter toku Říka pramení pod Loučkami sev. od Nevšové v Luhačovické vrchovině v nadmořské 460 m. Od pramene teče již. směrem přes Nevšovou ke Slavičínu a postupně přibírá menší přítoky z přilehlých údolí.