Dambořická vrchovina

Geomorfologický podcelek Dambořická vrchovina je plochá vrchovina o rozloze 281 km2, střední výšce 285 m a středním sklonu 4°57´. Ze S a SV je vymezena řekami Litavou a  Kyjovkou od Litenčické pahorkatiny, na J hraničí s Kyjovskou pahorkatinou, na JZ s Boleradickou vrchovinou a na Z s Dyjsko-svrateckým úvalem (Vyškovská brána). Dambořická vrchovina leží v sev.–vých. části Ždánického lesa. Pokračovat ve čtení “Dambořická vrchovina”

Ždánický les

Geomorfologický celek Ždánický les je plochá vrchovina ležící v jih.-záp. části geomorfologické oblasti Středomoravské Karpaty. Oblast má tvar protáhlého, šikmě orientovaného obdélníku s rozlohou 470 km2, střední výškou 271 m a středním sklonem 4° 54´. Na S je vymezena říčkou Litavou a za ní ležící Litenčickou pahorkatinou, na V hraničí s Prackou pahorkatinou, která je součástí Dyjsko-svrateckého úvalu. Jižní hranici tvoří přechod do Dyjsko–moravské pahorkatiny, jih.-záp. hranici tvoří Kyjovská pahorkatina. Pokračovat ve čtení “Ždánický les”