Turbiditní proud

Turbiditní proudy jsou vodní proudy se zvýšenou hustotou (a také nosnou kapacitou) vlivem velkého množství suspendovaného sedimentárního materiálu, který působením gravitace teče při dně, využívaje i nepatrného sklonu.

« Back to Glossary Index

Napsat komentář