Termín: sutura

« Back to Glossary Index

Sutura je v tektonice a strukturní geologii významný zlom často rovnoběžný s osou orogénu nebo horstva. Sutura je styčnou plochou oddělující bloky s rozdílným tektonickým, metamorfním i paleogeografickým vývojem.