svit

Průměrný roční počet hodni slunečního svitu v hodinách mezi roky 1961 až 2000 (zdroj: TOLASZ, R., at al. 2007. Atlas podnebí Česka. 1. vyd. Praha - Olomouc: Český hydrometeorologický ústav – Univerzita Palackého v Olomouci, 2007. 360 s.).

Průměrný roční počet hodni slunečního svitu v hodinách mezi roky 1961 až 2000 (zdroj: TOLASZ, R., at al. 2007. Atlas podnebí Česka. 1. vyd. Praha – Olomouc: Český hydrometeorologický ústav – Univerzita Palackého v Olomouci, 2007. 360 s.).

Milý čtenáři, pošli mi svůj pohled na věc. Budu rád ...